Türkçe Testi Hakkında

Türkçe Testi Nedir?

Türkçe Testi, yabancı dil olarak Türkçe becerisini internet üzerinden bilgisayar aracılığıyla ölçen bir seviye belirleme ve sertifikalandırma sınavıdır. Sınavlar Türkiye’de ve yurt dışında TEST MERKEZLERİ’nde yapılmaktadır.

Türkçe Testi sadece internet üzerinden bilgisayar merkezli olarak yapılan ve 5 ana bölümden oluşan bir testtir.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin "Okuma-Anlama, Dil Bilgisi, Dinleme-Anlama, Konuşma ve Yazma" becerilerinin ölçüldüğü bir testtir. Bu teste katılan adaylara seviyelerine göre sertifika verilmektedir.

Türkçe Testi'ne Kimler Girebilir?

Türkçe dil seviyesini ölçmek isteyen, üniversite eğitimini Türkiye'de ya da Türkçe eğitim veren bir kurumda yapmak isteyen, Türkiye'de herhangi bir burs programına başvuran, iş hayatında Türkçe seviyesini belgelendirmek isteyen her birey Türkçe Testi'ne katılabilir.

Başvuru

Türkçe Testi başvuruları doğrudan ve yalnızca Türkçe Testi Merkezlerine yapılabilir. Türkçe Testi internet sitesinden (www.turkcetesti.com) test merkezleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilir.

Kayıt

Türkçe Testi'ne girmek için tüm kayıt işlemlerinin bitirilmesi gerekmektedir. Kayıt işleminin tamamlanması için Türkçe Testi başvuru formunun düzgün bir şekilde doldurulması ve giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Ücret

Türkçe Testi ücretleri, Türkçe Testi Merkezlerine şahsen yapılacak başvuru esnasında ödenmelidir. Test ücretinin yatırıldığı makbuz ya da fatura elektronik ortamda belgelendirilir. Adayın bu belgeyi test gününe kadar muhafaza etmesi gerekmektedir.

Türkçe Testi Başvuru Formu

Türkçe Testi başvuru formuna bu linkten ulaşılabilir. Bu formun aday tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Bu form, aynı zamanda, Türkçe Testi Merkezi ile aday arasında imzalanmış bir sözleşme olarak kabul edilecektir.

Türkçe Testi Giriş Belgesi

Türkçe Testi giriş belgesi Türkçe Testi Merkezi tarafından Türkçe Testi kayıt işlemlerini tamamlayan adaylara verilen ve adayın kaydının kesinleştiğini gösteren teste giriş belgesidir. Bu belgenin test günü geçerli başka bir kimlikle ya da pasaportla birlikte adayın yanında bulunması gerekmektedir.

Türkçe Testi'ne Tekrar Giriş

İsteyen adaylar Türkçe Testi'ne ilk test tarihinden bir ay sonra tekrar girebilirler. Bu durumda adayların Türkçe Testi'nden aldıkları en yüksek puan geçerli olur.

Türkçe Testi Karnesi

Türkçe Testi adayları test sonuçlarının ayrıntılı bir raporunu (Doğru soru sayısı, yanlış soru sayısı, puan durumu...) değerlendirme yapıldıktan sonra kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak Türkçe Testi “Aday” sayfasında görebilirler.

Yeniden Değerlendirme Talebi

Adaylar, Türkçe Testi sonuçlarının kendilerine ulaşmasından sonra test sonuçlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilirler. Türkçe Testi bilgi@turkcetesti.com adresine sebepleri ile birlikte taleplerini bir dilekce ile bildirmeleri gerekmektedir. Test Merkezi yetkilileri tarafından dilekçeniz değerlendirilip size bilgi e-postası gönderilecektir.

Türkçe Testi'nin Bölümleri

Dinleme-Anlama

Dinlediğini anlama becerisinin ölçüldüğü çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümdür.

Okuma-Anlama

Okuduğunu anlama becerisinin ölçüldüğü çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümdür.

Dil Bilgisi

Türkçe dil bilgisi becerilerinin ölçüldüğü çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölümdür.

Konuşma

Bu bölüm karşılıklı konuşma ve sözlü anlatım olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır.

Karşılıklı Konuşma: kullanıcılara sesli olarak yöneltilen ve onlardan sözlü olarak cevap vermeleri beklenen sesli soruların yer aldığı bölümdür.

Sözlü Anlatım: Kullanıcılara yazılı ve görsel kaynaklar kullanılarak yöneltilen ve kullanıcılardan sözlü olarak cevaplaması İstenen soruların yer aldığı bölümdür. Bu bölümde uzun cevaplar verilmeli.(En az 3-5 dakika)

Yazma

Kullanıcıların Türkçeyi yazılı olarak kullanma becerilerini ölçen soruların yer aldığı bölümdür.

Sertifikalar

Uluslararası Türkçe Testi Avrupa Dil Kriterlerine uygun olarak A1/A2 (Temel), B1/B2 (Orta), C (İleri) seviyelerinde 5 farklı test olarak yapılmaktadır. Adaylar istedikleri seviyelerden Türkçe Testi'ne katılabilir ve o seviyenin (A1 /A2, B1 /B2,C1) sertifikasını alabilirler.

Sertifika Sınavları Başarı Kriterleri

Seviye Tespit Sınavı sonucunda; sınav karnesi verilir ve dil seviyesi bildirilir (A1-A2-B1-B2-C1) Aday sertifika almak isterse dil seviyesine uygun sertifika sınavlarına girmelidir. A1/A2 (Temel), B1/B2 (Orta), C1/C2 (İleri) seviyelerinde toplamda en az %55 puan almak gerekmektedir. Ayrıca, B2 ve C1 sınavlarındaki her beceri alanından da en az %50 doğru cevaplamak gerekmektedir. Beceri alanları: "Okuma-Anlama" (Okuma bölümü ve dil bilgisi), "Dinleme-Anlama", "Konuşma"(karşılıklı konuşma ve konuşma anlatım) ve "Yazma" şeklindedir.

Sertifikanın Geçerlilik Süresi

Türkçe Testi'nde verilen sertifikalar alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle geçerli olacaktır.

Soruların Dağılımı

Teste Girme

Teste Girme

Adayların Türkçe Testi Merkezi tarafından belirlenen tarihte, test saatinden en az 30 dakika önce teste girecekleri Türkçe Testi temsilciliğinde hazır bulunmaları ve yanlarında Türkçe Testi Giriş Belgesi, kimlik ya da pasaport bulundurmaları gerekmektedir.

Adaylar yanlarında cep telefonu, dizüstü bilgisayar, çağrı cihazı, sözlük, kitap, çanta, MP3 çalar, ses kayıt cihazı vb. herhangi bir eşya bulunduramazlar. Türkçe Testi salonuna, kayıtları onaylanmış ve Türkçe Testi Giriş Belgesi verilmiş adaylar ile Türkçe Testi temsilcileri dışında herhangi bir kişinin girmesine izin verilmez.

Adaylar yalnızca kendileri için belirlenen bilgisayarlara otururlar ve kendilerine daha önceden verilmiş olan kullanıcı adı ve şifrelerini girerek Türkçe Testi'ni başlatırlar, Kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra Türkçe Testi başlar ve kullanıcılar ekranda çıkan yönergeleri takip ederek testi tamamlarlar. Sınavlara ve soru sayılarına göre sınav süresinde değişiklikler olabilir.

Türkçe Testi boyunca süre, kullanıcının bilgisayarında etkin olan saat ile belirlenecektir. Kullanıcılar Türkçe Testi boyunca karşılaştıkları teknik aksaklıklar ya da kullanıcının yaşayabileceği sağlık sorunları için gözetmenden yardım isteyebileceklerdir.

Bitirme

Adaylar Türkçe Testi içinde "Çıkış" düğmesini tıklayarak Türkçe Testi'den tamamen çıkış yapabilirler. Türkçe Testi tamamlanmadan çıkış yapmak isteyen ya da Türkçe Testi'ni tamamlayan kullanıcılar "Türkçe Testi sona ermiştir. Lütfen görevliyi bilgilendiriniz." uyarısını gördüklerinde görevlinin gelmesini beklerler. Kullanıcılar görevli onay verdikten sonra salondan ayrılabilirler.

Erteleme

Türkçe Testi tarihi, adaylar tarafından değiştirilebilir. Türkçe Testi tarihinin değiştirilmesini talep eden adaylar Türkçe Testi Temsilciliğine belirlenen test tarihinden 3 iş günü önce başvuruda bulunmalıdır.

Gecikme

Türkçe Testi Merkezi tarafından belirlenen saatte Türkçe Testi Temsilciliğinde hazır bulunmayan adaylar kesinlikle teste alınmazlar ve bu konuda hiçbir şekilde hak iddia edemezler.